Strona główna » Standardy pracy w Polsce

Standardy pracy w Polsce

Standardy pracy w Polsce

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost standardów pracy wśród Polaków. Coraz więcej osób dąży do bycia odpowiednio traktowanymi, pracującymi w ustalonych godzinach i mających czas na własne potrzeby. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl, aż 54% Polaków deklaruje, że w przypadku wystąpienia mobbingu w miejscu pracy rozważy odejście z firmy.

Work-life balance

Obecnie na rynku pracy kształtuje się nowy rodzaj pracownika, który ma coraz wyższe oczekiwania wobec swoich pracodawców. Polacy nie tylko dążą do rozwoju zawodowego, ale również pragną zachować równowagę między pracą a odpoczynkiem. Według badań, 53% respondentów poświęca aż osiem godzin dziennie na wykonywanie obowiązków firmowych. Co więcej, prawie dwie trzecie badanych utrzymuje równowagę między zaangażowaniem zawodowym a życiem osobistym.

To wyraźne zjawisko wskazuje na coraz większe świadomość pracowników dotyczącą ich praw i potrzeb. Polacy coraz bardziej doceniają znaczenie równowagi między pracą a życiem prywatnym, zdając sobie sprawę, że odpowiednie traktowanie i warunki pracy mają istotny wpływ na ich samopoczucie i efektywność zawodową. W rezultacie pracodawcy są zmuszeni dostosowywać się do tych wyższych standardów i zapewniać swoim pracownikom odpowiednie warunki oraz możliwości rozwoju.

Stabilność zatrudnienia

Badanie oczekiwań przyniosło kilka istotnych danych dotyczących ważnych kwestii dla pracowników w Polsce. Okazało się, że 53% badanych angażuje się w pracę przez dokładnie osiem godzin dziennie, co świadczy o dążeniu do utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Ponadto, aż 88% respondentów preferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, co wskazuje na potrzebę stabilności i pewności zatrudnienia. Wyjątkowo istotne jest również to, że ponad połowa ankietowanych (54%) zadeklarowała gotowość opuszczenia firmy w przypadku wystąpienia mobbingu, co podkreśla rosnącą świadomość i wymagania pracowników dotyczące warunków pracy. Również 51% respondentów stwierdziło, że złożyliby wypowiedzenie w przypadku pracy, która negatywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne. Te wyniki wskazują na rosnące znaczenie dbania o dobre samopoczucie psychiczne pracowników. Z kolei dla 7 na 10 ankietowanych zadeklarowało, że pracodawcy powinni aktywnie wspierać pracowników w osiągnięciu równowagi między pracą a życiem osobistym, co odzwierciedla potrzebę wsparcia w dziedzinie work-life balance. Warto również podkreślić, że 63% respondentów deklaruje, że utrzymuje odpowiedni balans między pracą a życiem osobistym, co dowodzi, że coraz więcej pracowników zdaje sobie sprawę z konieczności dbania o harmonię między sferami życia zawodowego i prywatnego.

8 godzin dziennie

Polacy wykazują tendencję do preferowania ośmiogodzinnego dnia pracy, co znajduje odzwierciedlenie w danych statystycznych. Według Eurostatu, w 2022 roku tylko 7% pracowników w Unii Europejskiej pracowało ponad normę (czyli 49 godzin tygodniowo lub więcej) w swoim głównym miejscu zatrudnienia. Jednak wśród samozatrudnionych odsetek osób pracujących ponad osiem godzin dziennie wynosił aż 30%, co sugeruje, że częściej dotyczy to osób prowadzących własną działalność.

W Polsce sytuacja wygląda nieco inaczej. Według danych z 2022 roku opublikowanych przez Statistę, ponad 60% Polaków pracowało w stałych i powtarzalnych godzinach, takich jak np. od 8:00 do 16:00. Te wyniki zgadzają się z badaniem Pracuj.pl, z którego wynika, że większość respondentów (53%) poświęca dokładnie osiem godzin dziennie na pracę. W porównaniu do innych modeli czasu pracy, odsetek badanych pracujących dziewięć godzin wynosi zaledwie 9%, a dziesięć godzin – 7%. Tylko 5% respondentów pracuje jeszcze dłużej niż dziesięć godzin.

Wnioskiem z tych danych jest to, że Polacy w większości preferują ośmiogodzinny dzień pracy, co może wynikać z dążenia do utrzymania równowagi między pracą a życiem osobistym. To również sugeruje, że w Polsce istnieje świadomość konieczności przestrzegania odpowiednich standardów czasu pracy, które pozwalają pracownikom czerpać korzyści zarówno ze sfery zawodowej, jak i prywatnej.

W badaniu przeanalizowano opinie 2044 badanych w wieku 18-65 lat, w tym 1736 osób posiadających zatrudnienie.

O badaniu

W przeprowadzonym badaniu uwzględniono opinie 2044 respondentów w wieku od 18 do 65 lat. Spośród tych uczestników, aż 1736 osób posiadało zatrudnienie. Badanie miało na celu zgromadzenie danych na temat preferencji związanych z umową o pracę, godzinami pracy oraz oczekiwaniami wobec stabilności zatrudnienia.

Poprzez analizę opinii tak dużej grupy respondentów, można uzyskać bardziej reprezentatywne wyniki dotyczące preferencji pracowników w Polsce. Przedstawione dane pozwalają spojrzeć na ogólne tendencje w zakresie wyboru umowy o pracę, a także podejście do czasu pracy i oczekiwań dotyczących stabilności zatrudnienia.