Strona główna » Konto Mieszkaniowe, czyli oszczędzamy na nowe lokum

Konto Mieszkaniowe, czyli oszczędzamy na nowe lokum

oszczędności na mieszkanie

Dla wszystkich tych, którzy marzą o posiadaniu własnego mieszkania lub domu, dobra wiadomość! Od lipca 2023 roku będzie można zacząć oszczędzać na cele mieszkaniowe za pomocą Konta Mieszkaniowego, które jest częścią rządowego programu „Pierwsze mieszkanie”. To inicjatywa, która ma zachęcać do regularnego gromadzenia środków na zakup, wykończenie lub remont mieszkania czy domu. Oprócz tego, osoby korzystające z Konta Mieszkaniowego mogą liczyć na specjalną premię od Państwa. Kto może otworzyć takie konto i jakie są warunki? Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) odpowiadają.

Konto Mieszkaniowe – o co w tym chodzi?

Konto Mieszkaniowe jest częścią programu rządowego „Pierwsze mieszkanie” i umożliwia oszczędzanie środków na zakup mieszkania, domu jednorodzinnego, wykończenie, remont, zakup działki budowlanej, nabycie spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu jednorodzinnego oraz wkład na mieszkanie.

Konto Mieszkaniowe – jak i ile można zaoszczędzić?

Miesięczne wpłaty na Konto Mieszkaniowe mogą wynosić od 500 zł do 2 tys. zł, co oznacza, że w ciągu roku można maksymalnie wpłacić 24 tys. zł. Można oszczędzać na Koncie Mieszkaniowym przez okres 10 lat, przy czym minimalny okres oszczędzania wynosi 3 lata. Oznacza to, że maksymalnie można zgromadzić na koncie kwotę 240 tys. zł. Według założeń programu, w każdym roku oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym można pominąć jedną wpłatę. Istnieje także warunek wykonania co najmniej 11 wpłat w roku o wartości co najmniej 500 zł, aby otrzymać dodatkową Premię Mieszkaniową. Wysokość premii będzie wyliczana na podstawie wskaźników inflacji lub zmiany wartości ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Konto Mieszkaniowe – oprocentowanie i inne kwestie

Konto Mieszkaniowe jest rodzajem konta oszczędnościowego, a jego oprocentowanie jest zmienne. Wysokość oprocentowania nie może być niższa niż 75% oprocentowania, jakie obowiązuje w danym banku dla klientów posiadających konto oszczędnościowe. Jeśli bank nie posiada takiego produktu jak konto oszczędnościowe, oprocentowanie.

Jeśli bank nie posiada takiego produktu jak konto oszczędnościowe, oprocentowanie na Koncie Mieszkaniowym nie może być niższe niż stawka referencyjna Narodowego Banku Polskiego dla depozytów terminowych o terminie do 3 miesięcy.

Na Koncie Mieszkaniowym nie można posiadać więcej niż jednego konta w danym banku. Można jednak przenieść Konto Mieszkaniowe do innego banku, zachowując zgromadzone środki. W takim przypadku trzeba pamiętać, że czas przenoszenia konta nie może przekroczyć 30 dni.

Ważne jest również, że środki zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym mogą być wykorzystane tylko na cele mieszkaniowe. Nie można ich wypłacić przed upływem okresu minimalnego oszczędzania, czyli 3 lat. Jeśli środki zostaną wypłacone przed upływem 10 lat, nie będą kwalifikować się do otrzymania Premii Mieszkaniowej.

Kto może otworzyć Konto Mieszkaniowe?

Konto Mieszkaniowe może zostać otwarte przez osoby pełnoletnie, które są rezydentami Polski. Osoba ubiegająca się o Konto Mieszkaniowe musi posiadać numer PESEL oraz posiadać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Ważne jest również, że osoba nie może być już właścicielem nieruchomości, na którą będzie zbierać środki z Konta Mieszkaniowego.

Jakie są korzyści z Konta Mieszkaniowego?

Korzyści z posiadania Konta Mieszkaniowego to przede wszystkim możliwość systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe. Oprócz tego, osoby korzystające z Konta Mieszkaniowego mogą otrzymać Premię Mieszkaniową, która jest dodatkową premią od Państwa. Wysokość premii będzie uzależniona od wskaźników inflacji lub zmiany wartości ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Program „Pierwsze mieszkanie” ma na celu wspieranie osób, które chcą nabyć swoje pierwsze mieszkanie lub dom. Konta Mieszkaniowe stanowią jeden z elementów tego programu, umożliwiając regularne oszczędzanie na cele mieszkaniowe i otrzymywanie premii. Przed otwarciem Konta Mieszkaniowego zalecam skonsultować się z bankiem lub doradcą finansowym, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warunków i korzyści związanych z tym kontem.

Grafika: Bing AI