Strona główna » Fearless Together #empower your career in finance

Fearless Together #empower your career in finance

Program Fearless Together #empower your career in finance oficjalnie zakończył się
17 października 2023 roku podczas spotkania zorganizowanego w Centrum Inwestycyjnym State Street Global Advisors w Krakowie. Wydarzenie to było nie tylko wspaniałą okazją
do podsumowania ponad półrocznej współpracy, ale także szansą dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt, by wspólnie świętować sukcesy osiągnięte w ramach tej inicjatywy.

W spotkaniu wzięły udział uczestniczki projektu oraz instytucje zaangażowane w jego realizację. Inicjatorem i fundatorem programu była firma State Street Global Advisors Polska, a wykonawcami Fundacja Mamo Pracuj oraz partner merytoryczny CFA Society Poland. Beneficjentki projektu
to 12 kobiet z Ukrainy oraz 12 z Polski, których celem jest rozwój i rozpoczęcie lub kontynuacja kariery w finansach.

Inauguracja projektu

Inauguracja projektu miała miejsce 8 marca 2023 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie podczas dziewiątej edycji wydarzenia Ring the Bell for Gender Equality. Szerszej publiczności zaprezentowano wówczas replikę rzeźby Nieustraszonej Dziewczynki (Fearless Girl) autorstwa Kristen Visbal. Dzieło to, uosabiające istotne w życiu zawodowym wartości,
takie jak odwaga, odporność i determinacja, stanowi inspirację dla całej inicjatywy.

Edukacja ekonomiczna to pięta achillesowa polskiego systemu kształcenia. Jako społeczeństwo
nie rozumiemy ekonomii i nie potrafimy zarządzać finansami. Dlatego każdy projekt edukacyjny dotyczący szeroko pojętych finansów jest obecnie tak ważny w kontekście nowych kompetencji. Lepiej wyedukowane pod kątem finansowym społeczeństwo przekłada się na zmniejszenie nierówności, racjonalność w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, a także na więcej kobiet na wysoko wykwalifikowanym rynku pracy. Fearless Together jest tego najlepszym przykładem – mówimy tutaj o kompleksowym uzupełnieniu wiedzy finansowej, inwestycyjnej i biznesowej, które można by porównać do najlepszych studiów podyplomowych na rynku. Tworząc ten projekt, zaangażowaliśmy wielu świetnych ekspertów, dzięki czemu powstał niezwykle wartościowy produkt dla młodych profesjonalistek, i to w 100 proc. bezpłatny.
– mówi Prof. Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland.

Intensywne szkolenia zakończone sukcesem

Celem programu było kompleksowe wsparcie rozwoju zawodowego grupy młodych specjalistek. Przez siedem miesięcy trwania projektu beneficjentki wzięły udział w profesjonalnych szkoleniach finansowych, a także mogły skorzystać ze wsparcia mentorskiego, psychologicznego oraz z indywidualnych konsultacji związanych z rozwojem kariery. Uczestniczyły m.in. w 96 godzinach szkoleń zorganizowanych w ramach specjalistycznego, intensywnego kursu finansowego, przygotowanego i zrealizowanego na potrzeby projektu przez CFA Society Poland. W trakcie odbywały comiesięczne indywidualne konsultacje z języka angielskiego w zakresie komunikacji biznesowej. Zrealizowały także sześcioczęściowy kurs Fundacji Mamo Pracuj „Odważ się na siebie”. Wykonały testy Gallupa, których wyniki skonsultowały z ekspertami, a następnie uczestniczyły w dedykowanym webinarze.

Program ‘Fearless Together” i współpraca z naszymi partnerami, CFA Poland i Mamo Pracuj przewyższyły nasze oczekiwania jako sponsora. . Informacje zwrotne od mentorów i członków zespołu projektowego pokazują, ze było to znakomite doświadczenie rozwojowe dla wszystkich, nie tylko dla uczestniczek. Integracja środowisk biznesowego, naukowego i organizacji pozarządowych wokół wspólnego celu jest to istotna wartość, którą staramy się wspierać. – mówi Aleksandra Sieklucka, Dyrektor Zarządzająca State Street Global Advisors w Polsce. – Program był bardzo wymagający i intensywny. . Partycypacja we wszystkich elementach projektu była bardzo wysoka, uczestniczki wykazały się ogromną motywacją i wytrwałością, która zasługuje na podziw, zwłaszcza, że większość z nich łączyła udział w programie z życiem rodzinnym i zawodowym – dodaje.

Program „szyty na miarę”

Program mentoringowy umożliwił beneficjentkom odbycie serii indywidualnych spotkań
z doświadczonymi pracownikami State Street Global Advisors Polska i State Street Bank International, co stanowiło doskonałe dopełnienie inicjatywy.

Myślę, że sukces projektu polega na tym, że odpowiedzieliśmy na indywidualne potrzeby uczestniczek. Stworzyliśmy program „szyty na miarę” i umożliwiliśmy kobietom rozwój zawodowy – mówi Justyna Mecenseffi, Vice President, Global Business Intelligence Data Architect, State Street ETFs. – Ogromną rolę odegrali tutaj nasi partnerzy: CFA Society Poland i Fundacja Mamo Pracuj. Zapewnili beneficjentkom konsultacje, które były im potrzebne – m.in. z doradcą zawodowym i z psychologiem. Razem zbudowaliśmy platformę łączącą uczestniczki i pozwalającą im na kontakt z mentorami. Jestem dumna z zaangażowania, jakie wykazały panie biorące udział w programie – dodaje ekspertka.

Joanna Gotfryd, współzałożycielka i Prezeska Fundacji Mamo Pracuj dodaje: Program, który zrealizowaliśmy wsparł uczestniczki kompleksowo i oprócz wiedzy merytorycznej, stawiał także
na rozwój kompetencji miękkich i maksymalne wzmocnienie kobiet zanim zaczną szukać pracy.
Na jego finiszu mocno kibicujemy uczestniczkom w szukaniu pracy, sięganiu po lepsze stanowiska
czy awanse. Jesteśmy przekonani, że świetnie sobie poradzą na rynku.

Integracja i nowe kontakty

Zdobyta wiedza oraz spotkania ze specjalistami to ogromna wartość dla uczestniczek programu.
W ciągu 7 miesięcy nawiązały one również liczne kontakty z innymi kobietami biorącymi udział
w projekcie oraz z mentorami.

Uważam, że program był bardzo dobrze zorganizowany, doceniam, że został skierowany także
do nas – kobiet z Ukrainy, kiedy znalazłyśmy się w tak trudnej sytuacji życiowej
– mówi Olha Sheiko, uczestniczka projektu. – Po raz pierwszy spotkałyśmy się w Krakowie, a dziś kontaktujemy się poprzez grupę na Facebooku oraz Telegramie. Informujemy się m.in. o targach pracy, dodatkowych kursach języka polskiego czy angielskiego. Prowadzimy również networking za pośrednictwem LinkedIna.
Fearless Together #empower your career in finance bez wątpienia odniósł sukces. Był wsparciem dla rozwoju karier młodych specjalistek w dziedzinie finansów oraz stanowił inspirację dla kobiet dążących do osiągniecia sukcesu zawodowego.

Projekt Fearless Together okazał się niezwykłą przygodą i to zarówno dla samych uczestniczek, jak
i dla naszej organizacji – podsumowuje Monika Grabek, Dyrektor Wykonawcza CFA Society Poland. Dodaje: Śmiało mogę stwierdzić, że tego typu projekty przyczyniają się do budowania wartości
dla wszystkich stron zaangażowanych w ten projekt poprzez edukację oraz integrację środowiska finansowego na różnych szczeblach kariery. Wierzę również, że Fearless Together zmniejsza nierówności na rynku pracy oraz lukę kompetencyjną pomiędzy mężczyznami i kobietami.